Stödmur

Murar och stödmurar under 0,5 meter räknas vanligtvis som kantstenar och behöver inget bygglov. Högre murar behöver bygglov.

Var noga med att placera muren innanför tomtgränsen. Murar får oftast inte placeras på markområde som i detaljplanen är prickad.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan