Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsenheten om att man kan påbörja de åtgärder man sökt bygglov för.

Vid enklare byggen skickar kommunen startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I mer komplicerade ärenden så som bygge av en villa kan man få startbesked först efter ett tekniskt samråd, om man lämnat in de handlingar som krävs.

Startbeskedet är ett ytterliggare beslut som skrivs efter att samrådet har ägt rum, om alla handlingar är kompletta och skickas senare till den sökande per post eller mail. Efter att dettas tas emot kan bygget starta.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Upp

Hitta på sidan