Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsenheten om att man kan påbörja de åtgärder man sökt bygglov för.

Vid enklare byggen skickar kommunen startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I mer komplicerade ärenden så som bygge av en villa kan man få startbesked först efter ett tekniskt samråd, om man lämnat in de handlingar som krävs.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan