Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsenheten om att man kan börja genomföra de åtgärder man sökt bygglov för.

Vid enklare byggen skickar kommunen ut startbeskedet i samband med själva bygglovet. I mer komplicerade ärenden så som bygge av en villa kan man få startbesked först efter ett tekniskt samråd, om man lämnat in de handlingar som krävs.

Startbeskedet är ett ytterligare beslut som skrivs efter att det tekniska samrådet har ägt rum, om alla handlingar är kompletta. Det skickas sedan till den sökande per post eller mejl. Efter att detta har tagits emot kan bygget starta.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 7 juni 2021

Hitta på sidan