Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Staket

Staket är vanligtvis, beroende på utformning, inte en bygglovpliktig konstruktion då den i sig inte finns specificerad i Plan- och bygglagen.

Definitionen i lagen saknas och därmed blir frågan om bygglov krävs svår. Det går inte heller att ge råd exakt hur och var denna konstruktion får placeras. Byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för att vägleda när det kommer till uppförande av staket.

Det är oftast när klagomål på staket inkommer som vi kan utreda om konstruktionen snarare är ett plank eller mur och därmed lovpliktig eller ej.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Upp

Hitta på sidan