Staket

Staket är vanligtvis, beroende på utformning, inte en bygglovpliktig konstruktion då den i sig inte finns specificerad i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för att vägleda när det kommer till uppförande av staket. Läs om riktlinjerna här

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Upp

Hitta på sidan