Staket

Staket är vanligtvis, beroende på utformning, inte en bygglovpliktig konstruktion då den i sig inte finns specificerad i Plan- och bygglagen.

Definitionen i lagen saknas och därmed blir frågan om bygglov krävs svår. Det går inte heller att ge råd exakt hur och var denna konstruktion får placeras. Byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för att vägleda när det kommer till uppförande av staket.

Det är oftast när klagomål på staket inkommer som vi kan utreda om konstruktionen snarare är ett plank eller mur och därmed lovpliktig eller ej.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Hitta på sidan