Sprängning

Om man vill spränga på sin fastighet kan det krävas marklov. Det krävs alltid tillstånd från polisen för att spränga.

Byggherren ansvarar för sprängningen och är den som ska kontaktas om man störs av en sprängning eller om man tror att ens egna fastighet har påverkats.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 14 maj 2021

Hitta på sidan