Spaljéer

Spaljéer är en mycket vanlig fråga men tyvärr inte en konstruktion i sig som tas upp i Plan- och bygglagen. Först när en spaljé anses vara en tät konstruktion som liknar ett bygglovpliktig plank kan byggnadsnämnden utreda frågan. Definitionen i övrigt när det gäller spaljé eller exempelvis stängsel är att det är en mycket genomsiktlig avskärmning och behöver inte bygglov.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Upp

Hitta på sidan