Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

Solceller/solfångare/solpanel

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet. Det krävs oftast inte bygglov eller anmälan för att installera solpaneler.

Bygglov eller anmälan behövs inte om solpanelerna:

  • placeras på en-, tvåbostadshus eller fritidshus, och
  • placeras på taket och följer det befintliga takets lutning.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader undantag

Byggnader eller områden som bedöms som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt är undantagna, då behövs bygglov för att installera solpaneler.

Om din fastighet är markerad med bestämmelserna q, Q, k, K i den detaljplan som gäller för din fastighet. Om du är osäker på din byggnads kulturhistoriska status, hör av dig till servicecenter så kan du få hjälp.

Se detaljplan för ditt område

I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Lönar det sig att installera solpaneler?

Börja med att kolla Solkartan. Där får du enkelt en första bedömning av hur stor solinstrålningen är på ditt tak.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp