Sökande

Sökande är den som ansöker om bygglov, marklov eller rivningslov och tar på sig betalningsansvaret. Vanligtvis samma person som är byggherre/byggaktör.

Sökande kan vara annan än fastighetsägare men fastighetsägaren kommer alltid att informeras under bygglovprocessen och delges besluten.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Då den sökande betalningsansvarig är det till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 april 2021