Sökande

Sökande är den som ansöker om bygglov, marklov eller rivningslov och tar på sig betalningsansvaret. Vanligtvis samma person som är byggherre/byggaktör.

Sökande kan vara annan än fastighetsägare men fastighetsägaren kommer alltid att informeras under bygglovprocessen och delges besluten.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan