Slutsamråd

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som startats med tekniskt samråd, ska avslutas.

Du som byggt ska kontakta bygglovenheten och dinn handläggare för att boka tid för slutsamråd senast tre veckor innan bygget är klart. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Upp

Hitta på sidan