Slutsamråd

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som startats med tekniskt samråd, ska avslutas.

Du som byggt ska kontakta bygglovenheten och din handläggare för att boka tid för slutsamråd senast tre veckor innan bygget är klart. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 april 2021

Hitta på sidan