Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut från bygglovsenheten att byggnader och anläggningar/installationer som fått startbesked kan börja användas.

Slutbeskedet är ett godkännande att byggprojektet kan anse slutfört. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller anläggningen. I startbeskedet står vanligtvis vilka handlingar som krävs för att få slutbesked.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan