Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut från bygglovenheten att byggnader och anläggningar/installationer som fått startbesked kan börja användas.

Slutbeskedet är ett godkännande att byggprojektet kan anses slutfört. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller anläggningen. I ditt bygglov eller startbesked, som du får efter att ha ansökt eller anmäl en åtgärd, står det vanligtvis vilka handlingar som krävs för att få slutbesked. Skicka in dessa handlingar gärna via mejl till bygglov@tyreso.se eller via Mittbygge e-tjänsten om det var så du påbörjade din ansökan eller anmälan. Har handläggaren i ditt ärende slutat så tilldelas en ny för slutbeskedet. Ärendet kan efter slutbesked avslutas hos oss på bygglovenheten.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Upp

Hitta på sidan