Skyddsrum

Vid ändringar i byggnader som påverkar ett skyddsrum ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) granska bygglovansökan eller anmälan.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Upp

Hitta på sidan