Situationsplan

En situationsplan - eller tomtkarta - är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett kartutdrag från oss på kommunen. Vilken typ av kartutdrag du behöver beror på vad du ska bygga.

Fullständig nybyggnadskarta behövs om du ska bygga till exempel ett nytt hus.

Förenklad nybyggnadskarta behövs om du till exempel ska ska bygga ett fristående garage eller göra en tillbyggnad.

Utdrag ur kartdatabas kan räcka om du ska göra enklare åtgärder på befintlig byggnad. Behövs även när du vill bygga ett attefallshus eller göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna. Behövs för nybyggnad av mur eller plank och markändringar.

I vissa fall räcker med att du själv skapar en enkel tomtkarta, utifrån kommunens webbkarta. Med hjälp av den kan du skapa en enkel karta som visar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, vägnamn, adressnummer med mera.

Gör så här:

  • Öppna kommunens webbkarta
  • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
  • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
  • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
  • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
  • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen. 
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 28 september 2021

Hitta på sidan