Sektionsritning

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. För enklare ombyggnadsprojekt som behöver denna ritning kan du begära ut husets tidigare arkiverade ritningar och använda dig utav dem.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Upp

Hitta på sidan