Samfällighet

Gemensamt ägd och förvaltad mark för exempelvis en by eller för ett antal fastighetsägare, som samverkar för att tillgodose gemensamma behov (vägar, vatten, avlopp, jakt- och fiskevård och liknande).

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 6 september 2019

Hitta på sidan