Sakkunnighetsintyg

Sakkunnighetsintyg är ett dokument där den sakkunnige godkänner hur något är byggt eller utfört. Ett sådant ska ibland lämnas in för att få ett slutbesked/slutbevis. Om det behövs framgår i startbeskedet eller beslutet av kontrollplan.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 6 september 2019

Hitta på sidan