Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Sakägare

Att vara sakägare betyder att man särskilt berörs av ett beslut. När det gäller bygglov innebär det att du som granne, sakägare eller annan part i ett ärende ska få information om bygglovsbeslutet.

Till kända sakägare räknas grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar, samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar. Det vill säga personer som är ägare till fastigheter eller innehavare av någon annan särskild rätt än hyresrätt i fastigheter och vilkas rättigheter är inskrivna i fastighetsregistret.

Vid underrättelse till grannar ska samtliga lagfarna ägare till en fastighet underrättas, till exempel bägge makarna.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 september 2019
Upp

Hitta på sidan