Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Registerkarta

Registerkartan visar fastighetsindelningen med den administrativa indelningen, officialrättigheter och gemensamhetsanläggningar. Även andra markreglerande bestämmelser finns med.

Registerkartan innehåller följande information:

 • fastighetsindelning, trakt- och kvartersgränser
 • fastighets- och samfällighetsbeteckningar, trakt- och kvartersnamn
 • officialservitut och officialnyttjanderätter, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar
 • begränsningslinjer för gällande plan- och områdesbestämmelser
 • strandskydd och fiskerätter
 • fornlämningar
 • byggnadsminnen
 • naturreservat och nationalpark med mera

Lantmäteriet är den myndighet som är ansvarig för innehållet i registerkartan. Kommunen har en kopia av Lantmäterimyndighetens registerkarta. Kontakta Lantmäterimyndigheten i Stockholms län om det är några oklarheter i registerkartans innehåll.

Beställ registerkarta

Beställ en registerkarta genom att mejla eller ringa kommunens mät- och kartenhet, på telefon 08-578 291 00 eller via e-postadress karta@tyreso.se.

Ange i din beställning:

 • vilken informationstyp du vill att den ska innehålla,
 • vilket område kartan ska täcka, och
 • om du vill ha den levererad digitalt på fil eller utritad på papper.
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 januari 2020
Upp