Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon kan finnas i hus med källare eller betongplatta, i dricksvattnet (enskild brunn), eller i äldre hus. Om halten av radon är för hög inomhus kan gasen på sikt vara en fara för din hälsa. Därför bör man göra en radonmätning av ett hus.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH) är tillsynsmyndighet för Tyresö, Haninge och Nynäshamn och arbetar med kontroll av verksamheter som kan påverka miljön och människors hälsa, däribland radon.

Varken förbundet eller kommunen utför radonmätningar, men på SMOFH:s webbplats kan du hitta företag som du kan vända dig till. Där finns också mer information om olika typer av mätningar.

Information om radonmätning Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om radon Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 22 juli 2020

Hitta på sidan