Prickmark

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar, så kallad prickmark. Oftast betyder prickmark att marken inte får bebyggas.

Kolla för säkerhets skull definitionen för den aktuella detaljplanen.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan