Prickmark

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar, så kallad prickmark. Oftast betyder prickmark att marken inte får bebyggas.

Se detaljplan för ditt område

I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Upp