Prickmark

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar, så kallad prickmark. Oftast betyder prickmark att marken inte får bebyggas.

Se detaljplan för ditt område

I kommunens webbkarta väljer du i högermenyn lagret "Gällande detaljplaner" under "Välj kartskikt" och rubriken "Bygga och bo". Sedan söker du via sökrutan i vänsterspalten upp din adress eller fastighetsbeteckning. Klicka sedan på fastigheten och du får upp en informationsruta med länk till plankarta samt till webbsida om planen.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 3 januari 2020