Pool

Om bygglov behövs eller inte när du bygger pool, beror på om det förändrar marken eller om du bygger saker omkring poolen som kräver bygglov.

För en helt nedgrävd pool på plan mark som inte förändrar marken omkring mer än +/- 0,5 meter behövs inte bygglov eller marklov. Vid större markförändringar behövs marklov och oftast finns konstruktioner kring poolen som kan vara bygglovpliktiga så som stödmur, plank, staket och pooltak. Tänk på att du som fastighetsägare oavsett om lov behövs eller inte är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 3 september 2019
Upp

Hitta på sidan