Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 28 november 2017

Hitta på sidan