Plank

Plank är en tät konstruktion som vanligtvis, beroende på utformning är bygglovpliktig. Det finns en utformning på plank som är bygglovbefriad, den är mer tänkt för en skyddad uteplats och har bestämmelser i höjd, läge och längd.

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 2 september 2019

Hitta på sidan