Personuppgifter

När din anmälan eller ansökan registreras hos byggnadsnämnd räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig.

En personuppgift kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Byggnadsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan eller ansökan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. 

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 5 juli 2019

Hitta på sidan