Översiktsplan

Kommunens översiktsplan visar i stora drag hur man tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Den gäller som underlag för prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Upp

Hitta på sidan