Översiktsplan

Kommunens översiktsplan visar i stora drag hur man tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Den gäller som underlag för prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Hitta på sidan