Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Ovårdad tomt

Fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte.

Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar. Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget.

Det är ganska vanligt att klagomål på ovårdad tomt handlar om misskötta häckar och växtlighet men också skräpiga tomter. Om tomten blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand, sedan kan man vända sig till kommunen.

När ett klagomål kommer in startat bygglovenheten ett ärende om utredning.

Anmäla ovårdad tomt

Formulär att använda för anmälan om ovårdad tomt

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan