Ovårdad tomt

Fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte.

Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar. Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget.

Om tomten blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand, sedan kan man vända sig till kommunen.

Läs mer om kommunernas skyldigheter vid ärenden om ovårdad tomtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäla ovårdad tomt

Formulär att använda för anmälan om ovårdad tomt

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Upp

Hitta på sidan