Områdesbestämmelser

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan kommunen anta områdesbestämmelser för att reglera bebyggelsen och användningen av mark och vatten och säkerställa syftet med översiktsplanen.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan