Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. ”Svartbygge” i dagligt tal.

Vid olovligt byggande kan bygglovenheten ta ut byggsanktionsavgifter eller begära att det olovligt utförda tas bort.

Om du tror att någon har gjort sig skyldig till olovligt byggande kan du anmäla det till kommunen. Innan du anmäler bör du kolla:

  1. Vad som står i detaljplanen
  2. Vad som är bygglovbefriade åt

Läs mer om kommunernas skyldigheter vid olovligt byggandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se detaljplan för ditt område

I detaljplanen för området står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Upp