Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. ”Svartbygge” i dagligt tal.

Vid olovligt byggande kan bygglovenheten ta ut byggsanktionsavgifter eller begära att det olovligt utförda tas bort.

Om du tror att någon har gjort sig skyldig till olovligt byggande kan du anmäla det till kommunen. Det finns många byggåtgärder som inte tas upp eller definieras i plan-och bygglagen vilket gör att det inte alltid är lätt för bygglovenheten att ge råd eller bedöma. När en anmälan kommer in skapas ett ärende om utredning av åtgärden.

Innan du anmäler bör du kolla:

  1. Vad som står i detaljplanen
  2. Vad som är bygglovbefriade åtgärder

Se detaljplan för ditt område

I detaljplanen för området står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Upp