Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Om du är ägare till ett småhus där från- och tilluften regleras med fläktar, är du skyldig att låta en behörig besiktningsman utföra en första kontroll av systemet för att få ett bra inomhusklimat.

Regelbundna besiktningar sker bara för flerbostadshus och andra byggnader för allmänheten så som förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Besiktningsintervallet ligger på 3-6 år beroende på lokal och ventilationssystem.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Hitta på sidan