Mur

Murar och stödmurar kräver bygglov.

Bygglovet bedöms mer utifrån murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Läs byggnadsnämndens riktlinjer

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 2 juli 2020

Hitta på sidan