Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

En markplaneringsritningen ska visa:

  • markuppfyllnader och schaktningar i skala 1:200.
  • fastighets infart, parkering, eventuella murar, plank, terrängtrappor och slänter.
  • hantering av dagvatten.
Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan