Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Ljusanordningar

I områden med detaljplan behövs det bygglov för att sätta upp en ljusanordning om den kan ha betydande inverkan på omgivningen.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordningen har betydande inverkan på omgivningen eller ljusanordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Exempel på ljusanordningar är belysning med starkt ljus vid idrottsplatser och skyltar med ljuseffekter.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp

Hitta på sidan