Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning omfattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras, exempelvis vid styckning av tomter.

För att kunna ge bygglov måste fastigheten stämma överens med detaljplanen och en eventuell fastighetsplan. Ibland kan därför en förrättning behövas för att bygglov ska kunna beviljas.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 juli 2019

Hitta på sidan