Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning omfattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras, exempelvis vid styckning av tomter.

För att kunna ge bygglov måste fastigheten stämma överens med detaljplanen och en eventuell fastighetsplan. Ibland kan därför en förrättning behövas för att bygglov ska kunna beviljas.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp

Hitta på sidan