Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Laga kraft

När ett beslut har vunnit laga kraft innebär det att ett beslut inte går att överklaga längre till högre instans

Nya regler om verkställighet av lovbeslut i Plan och bygglagen 1 juli 2018

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Kontakta gärna oss för att ta reda på när beslutet kungjorts.

Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp