Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

Kungörelse

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelse vid bygglov är att nå alla dem som berörs av ärendet, så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga.

En kungörelse görs ofta genom till exempel en kort text i en dagstidning, men i de flesta fall när det gäller bygglov handlar det om en publicering i Post och Inrikes Tidningar på webben. Meddelande om kungörelse går ut till berörda grannar per post. Bygglovsbeslutet och tillhörande ritningar och handlingar finns tillgängligt på kommunen.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan