Kungörelse

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelse vid bygglov är att nå alla dem som berörs av ärendet, så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga.

En kungörelse görs ofta genom till exempel en kort text i en dagstidning, men i de flesta fall när det gäller bygglov handlar det om en publicering i Post och Inrikes Tidningar på webben. Meddelande om kungörelse går ut till berörda grannar per post. Bygglovsbeslutet och tillhörande ritningar och handlingar finns tillgängligt på kommunen.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Upp

Hitta på sidan