Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

Kungörelse

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelse vid bygglov är att nå alla dem som berörs av ärendet, så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga.

En kungörelse görs ofta genom till exempel en kort text i en dagstidning, men i de flesta fall när det gäller bygglov handlar det om en publicering i Post och Inrikes Tidningar på webben. Meddelande om kungörelse går ut till berörda grannar per post. Bygglovsbeslutet och tillhörande ritningar och handlingar finns tillgängligt på kommunen.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan