Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kulturmiljöinventering

Kulturmiljöinventeringen är en redovisning av värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Den fungerar som underlag vid fysisk planering och vid bedömningar av bygglov.

Kulturmiljöinventeringen redovisas kommunens mest värdefulla kulturmiljöer. Den är ett underlag till Tyresös översiktsplan. Den är inte juridiskt bindande utan är vägledande i den fysiska planeringen och vid bygglovsprövning – processer som innebär bedömningar och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp

Hitta på sidan