Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt.

Kontrollplanen är specifik för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. Du som ska bygga upprättar förslag till kontrollplan, ibland med hjälp av den kontrollansvarige eller entreprenör/installatör. I kontrollplanen anges de aktiviteter som ska kontrolleras, de anmälningar som ska göras och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in.

Kommunen ska sedan godkänna kontrollplanen, vilket är en av förutsättningarna för att du ska få ett startbesked och kunna sätta igång att bygga. Kontrollplanen ska signeras efter färdigt projekt och är en av de handlingar som ska lämnas in för att få ett slutbesked för ärendet.

Exempel på kontrollplan

Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder. Observera att det endast är exempel.

Anslutning till VA

Installation av eldstad och rökkanal

Nybyggnad garage

Inglasning av balkong

Rivningsplan

Tom mall kontrollplan

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp

Hitta på sidan