Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt.

Kontrollplanen är specifik för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. Du som ska bygga upprättar förslag till kontrollplan, ibland med hjälp av den kontrollansvarige eller entreprenör/installatör. I kontrollplanen anges de aktiviteter som ska kontrolleras, de anmälningar som ska göras och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in.

Kommunen ska sedan godkänna kontrollplanen, vilket är en av förutsättningarna för att du ska få ett startbesked och kunna sätta igång att bygga. Kontrollplanen ska signeras efter färdigt projekt och är en av de handlingar som ska lämnas in för att få ett slutbesked för ärendet.

Exempel på kontrollplan

Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder. Observera att det endast är exempel.

Anslutning till vatten och avlopp , 431.7 kB.

Installation av eldstad och rökkanal , 119.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnad garage , 80.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inglasning av balkong , 107.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tom mall kontrollplan , 42.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 2 juli 2020

Hitta på sidan