Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

En kontrollansvarig har som uppgift att kontrollera och bestyrka att ett bygge utförs enligt kontrollplanen och myndigheternas krav.

Behövs för större projekt

Ska du göra en större tillbyggnad, bygga en villa eller någon annan typ av byggnad krävs vanligtvis en kontrollansvarig och det anmäler du i samband med bygglovsansökan. För mindre projekt som enklare garage och liknande behövs i vanliga fall ingen kontrollansvarig.

Måste vara certifierad

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 februari 2020