Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

En kontrollansvarig har som uppgift att kontrollera och bestyrka att ett bygge utförs enligt kontrollplanen och myndigheternas krav.

Behövs för större projekt

Ska du bygga en villa eller en större tillbyggnad krävs vanligtvis en kontrollansvarig och det anmäler du i samband med bygglovansökan. För mindre projekt som enklare garage och liknande behövs i vanliga fall ingen kontrollansvarig.

Måste vara certifierad

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp