Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel.

Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I enklare ärenden (t.ex. garage) behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglovsansökan. I mer komplicerade ärenden (t.ex. villor) ska konstruktionsritningarna vara framtagna först till det tekniska samrådet.

Konstruktionsritningarna ska tas fram av konstruktörer och vara fackmässigt redovisade. En konstruktör är utbildad i att göra statiska beräkningar, hållfasthetsberäkningar, konstruktionsritningar med mera.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Hitta på sidan