Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel.

Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I enklare ärenden (t.ex. garage) behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglovsansökan. I mer komplicerade ärenden (t.ex. villor) ska konstruktionsritningarna vara framtagna först till det tekniska samrådet.

Konstruktionsritningarna ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade. En konstruktör är utbildad i att göra statiska beräkningar, hållfastighetsberäkningar, konstruktionsritningar med mera.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp

Hitta på sidan