Idrottsanläggningar

För att bygga nya idrottshallar, inreda befintliga hus för idrottsändamål och för att anlägga idrottsplatser behövs bygglov. Denna åtgärd anses vara en av de övriga anläggningar som inte nödvändigtvis är byggnader men behöver enligt lagen bygglov.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 maj 2021

Hitta på sidan