Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Handläggningstid

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett (alla nödvändiga dokument har skickats in). Handläggaren har 3 veckor på sig för denna bedömning.

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmannamässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen eller om beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.

Enligt plan och bygglagen finns maxtid för hur länge en ansökan och anmälan ska behöva handläggas. 10 veckor från att en ansökan anses vara komplett och 4 veckor för en anmälan.

Efter att du har skickat in din ansökan eller anmälan får du en handläggare som kontaktar dig om komplettering behöver göras och kan meddela hur lång handläggningstiden kan komma att bli.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp

Hitta på sidan