Handläggningstid

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett (alla nödvändiga dokument har skickats in).

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmannamässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen eller om beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 november 2017
Upp

Hitta på sidan