Handläggningstid

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett (alla nödvändiga dokument har skickats in).

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmannamässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen eller om beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.

Enligt plan och bygglagen finns maxtid för hur länge en ansökan och anmälan ska behöva handläggas. 10 veckor från att en ansökan anses vara komplett och 4 veckor för en anmälan.

Efter att du har skickat in din ansökan eller anmälan får du en handläggare som kontaktar dig om komplettering behöver göras och kan meddela hur lång handläggningstiden kan komma att bli.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Upp

Hitta på sidan