Häck

För att plantera en häck behövs inget bygglov. Men den behöver hållas efter så att den inte blir för hög eller bred.

Plantera inte häcken på tomtgränsen så att den växer över in på grannens tomt eller ut i gatan, den kan upplevas som störande. Höga häckar kan även bli en trafikfara och bör därför vara högst 80 cm höga vid gatukorsningar och utfarter.

Häckar kan vara en trafikfara, läs mer

Vill du att grannen ska ansa sin häck, prata först med grannen. Läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken, som är den del av Sveriges lag som reglerar bland annat frågor om egendom.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Upp

Hitta på sidan