Grannehörande

Grannehörande innebär att grannar eller andra som berörs av en åtgärd får möjlighet att yttra sig.

Det görs när bygglovsansökan avviker från detaljplanen eller när fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Det är handläggaren i ärendet som ser till att berörda grannar får möjlighet att yttra sig.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 april 2021

Hitta på sidan