Giltighetstid för lov

Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år.

Om du under byggets gång vill ändra något som redan har fått bygglov måste du kontakta din handläggare och sedan skicka in nya ritningar eller beskrivningar så att ett nytt beslut kan tas. Om ett beslut om bygglov överklagas gäller giltighetstiden från den dagen beslutet vunnit laga kraft hos överprövande instanser. Observera att den som påbörjar byggnation av ett överklagat ärende innan beslutet vunnit laga kraft, bygger på egen risk.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 7 juni 2021

Hitta på sidan