Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

Genomförandetid

I detaljplaner finns genomförande tid. Den är minst fem och högst femton år. Under den tiden ska detaljplanen bli till verklighet, till exempel genom att ett område blir färdigbyggt.

När genomförandetiden är slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny. Poängen med genomförandetid är att det blir förutsägbart för markägare och kommun vilka rättigheter och skyldigheter som detaljplanen ger.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 november 2017
Upp

Hitta på sidan