Genomförandetid

I detaljplaner finns genomförande tid. Den är minst fem och högst femton år. Under den tiden ska detaljplanen bli till verklighet, till exempel genom att ett område blir färdigbyggt.

När genomförandetiden är slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny. Poängen med genomförandetid är att det blir förutsägbart för markägare och kommun vilka rättigheter och skyldigheter som detaljplanen ger.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 juli 2019

Hitta på sidan