Gemensamhetsanläggning

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis vägar, avlopp, anordningar för uppvärmning. Gemensamhetsanläggningar skapas genom fastighetsbildningsförrättning.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Hitta på sidan