Gemensamhetsanläggning

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis vägar, avlopp, anordningar för uppvärmning. Tillkommer genom fastighetsbildningsförrättning.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 november 2017
Upp

Hitta på sidan