Garage

Du behöver bygglov för att bygga nytt garage eller carport. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller att bygga en vägg på en carport. Att bygga ett garage kräver bygglov enligt samma bestämmelser som garage och andra komplementbyggnader.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Upp

Hitta på sidan