Friggebod

En friggebod är en bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov.

Inom varje småhustomt får det finnas komplementbyggnader på tillsammans maximalt 15 kvadratmeter med en nockhöjd på högst 3 meter. De får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannes godkännande, helst skriftligt.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 november 2017
Upp

Hitta på sidan