Förskola och skola

För att bygga nya skolor och förskolor behövs bygglov. Det gäller också om man vill inreda befintliga hus, som tidigare använts som något annat, för skolverksamhet.

Om bygglov inte kan ges för ändrad användning eller för en tillfällig paviljong på mark som inte får bebyggas, kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att lösa ett tillfälligt behov av skol- eller förskoleplatser.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Upp

Hitta på sidan