Förhandsbesked

Byggnadsnämnden kan ge förhandsbesked om att en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du vill bygga.

Syftet med förhandsbeskedet är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett första besked innan du söker bygglov, så att du med större trygghet ska kunna fortsätta din projektering och ta fram ritningar och dokument.

I förhandsbeskedet bedömer kommunen i första hand frågan om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats. Du måste också betala en avgift för förhandsbesked. Förhandsbesked söker man vanligtvis när tomten/fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Om området har detaljplan rekommenderas att du söker bygglov direkt. Förhandsbesked innebär att projektet tar längre tid, och bygglov måste ändå sökas efteråt. 

Så här gör du för att söka förhandsbesked

När du ansöker förhandsbesked behöver du skicka med ett antal handlingar.

På tomtkartan ska du rita in byggnadens tänkta placering på tomten. Så här gör du för att skriva ut en tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Hitta din fastighet, genom att söka på fastighetsnummer eller leta i kartan.
 • Klicka i alternativet "Tomtkarta" i sidhuvudet
 • Välj "Skapa pdf" i sidhuvudets högra hörn
 • Välj skala så att hela tomten får plats på kartan (vanligtvis 1:400)
 • Skriv ut

Tyresö kommuns webbkarta

I beskrivning bör du beskriva:

 • antal våningar,
 • ungefärlig volym på byggnad,
 • vilken typ av byggnad som är tänkt,
 • VA-försörjning, samt
 • andra för byggnaden eller tomten intressanta fakta

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att ansöka om förhandsbesked.

Blankett för ansökan om förhandsbesked , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 27 april 2020