Flygfoto-ortofoto

Flygfoton och ortofoton kan användas som bakgrundsbild till kartor, inventeringsmaterial, orienteringsmaterial, presentationsmaterial med mera.

Flygfoto

Kommunen flygfotograferas områdesvis med jämna tidsintervall. Flygfotografier finns att köpa från kommunen.

Det digitala ortofotot bygger på flygbilder. Flygbilderna har korrigerats geometriskt till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen.

Ortofotot är framställt i koordinatsystemet SWEREF 99 18 00. Bilderna har en upplösning på 8 cm, vilket innebär att varje pixel (bildelement) motsvarar 8x8 cm på marken. Bilderna kan användas som bakgrundsbild till kartor, inventeringsmaterial, orienteringsmaterial, presentationsmaterial med mera.

För att beställa ett flygfoto/ortofoto, ring eller e-posta kontakten som du hittar under Kontakt.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 juli 2019
Upp

Hitta på sidan