Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Fastighetsbildning

Det är den statliga myndigheten Lantmäteriet som ansvarar för och beslutar i frågor som innebär förändringar i fastigheters gränser eller rättigheter. Vid ny- eller ombildning av fastighet ska man ansöka om en lantmäteriförrättning hos dem.

I en lantmäteriförrättning ingår tekniskt, rättsligt och ekonomiskt arbete i samband med att en fastighet ska nybildas eller ombildas.

Ansök om lantmäteriförrättning hos Lantmäterietlänk till annan webbplats

Tyresö kommun ger råd och upplysningar i dessa frågor:

  • Är det möjligt att avstycka min tomt?
  • Vad säger detaljplanen om minsta tomtstorlek och byggrätt för en tomt?
  • Är det lämpligt med en förrättning för att lösa min fråga?
  • Avstyckning med bildande av nya tomter
Avstyckning
  • Fastighetsreglering med överföring av mark mellan fastigheter
Fastighetsreglering
  • Fastighetsbestämning med utredning om gränsfrågor och servitutsrättigheter
  • Anläggningsförrättning där gemensamhetsanläggning bildas - flera fastigheter samverkar för byggande och skötsel av exempelvis tillfartsväg och ledningar
  • Genomförande av detaljplaner
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 juli 2019
Upp

Hitta på sidan